Destruktion & Sortering

Gamla uttjänta skyltar tar vi till vår verkstad för destruktion och källsortering.

Vi har av Länsstyrelsen blivit godkända för hanteringen/ transportering av miljöfarliga ämnen såsom kvicksilver, vilket finns i lys- och neonrör.

Gamla lys- och neonrör går för destruktion enligt Werecmetoden, där man separerar ljuskällor i sina beståndsdelar, metall, glas, plast, fosfor, kvicksilver och elektriska komponenter så som ledmoduler och transformatorer.
Våra samarbetspartners är SRV återvinning, Stena Recycling , Ragn Sells och Elkretsen.

Vi har installerat en oljeavskiljare för oljor och lösningsmedel i vår fabrikslokal i Stockholm för att värna om naturen.

I det stora hela så är vi nöjda över vad vi gör för att bättra och ta hand om vår natur, men vi eftersträva hela tiden att bli bättre, komma på bättre lösningar, iaktta marknaden och följa de förbättringar som erbjuds i miljöväg.