Bladguldsförgyllning av bokstäver.

Bladguldförgyllning av bokstäver och glasmålning har vi arbetat med sen 40-talet.