Miljö & Kvalitétspolicy

Södermalms Skyltfabrik AB designar, tillverkar och säljer belysningsreklam, vår största miljöpåverkan är transporter.

Vi skall ständigt arbeta för ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan hos de produkter vi erbjuder våra kunder och därmed öka kundtillfredsställelsen.

Vi skall förebygga föroreningar och ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vårt arbete skall präglas av delaktighet och kompetens från samtliga anställda samt uppmaning till våra underleverantörer och samarbetspartners att värna om miljön.

Vi skall se lagar som minimikrav samt alltid då det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt använda återvunnet materiel.

Miljöhänsyn och kvalitetstänkande skall genomsyra och utveckla vårt arbete från val av leverantörer och råvaror, genom hela produktionsprocessen, till omhändertagande av använd produkt.

Läs mer om Destruktion & Sortering