Skylthistoria: Invik

Det är väl ingen som gått miste om att se den väldiga jättegran vid Skeppsbron som lyser upp och förgyller vintermörkret?

Det är vi som har stått till tjänst med själva belysningen till granen. Belysning till Skeppsbron och Invik & Co-huset har vi även det hjälpt till med.