Skylthistoria: Sabis Vivo
Löpande leveranser till de olika Vivo och Sabisbutikerna runt om i landet. Det handlar om vakuumformade skyltar, ljusskyltar, plexiskyltar med belysning från strålkastare, neonskyltar och diverse småskyltar. Montage av skyltar sker även i stockholmsområdet.