Skylthistoria: Wallenstam


Tillverkning och montage av neonskylt i utförande Profil 3 mässingssbokstäver med bakomliggande neonrör.